Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23 Απρ 2015

Το επαναληπτικό μάθημα του δεύτερου εξαμήνου Γραμμική Άλγ

16 Απρ 2015

Διάλεξη του κ. Τεύκρου Μιχαηλίδη

08 Απρ 2015

Οι ώρες αναπλήρωσης για το μάθημα Εισαγωγή στην Άλγεβρα θ

06 Απρ 2015

Παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη “1η Εγκύκλιο” του Πα

01 Απρ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Γραμματεία

2310 997910
2310 997920
2310 997930
2310 997940

Γραμματεία ΠΜΣ

2310 997983

Γραμματεία ΔΠΜΣ Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα

2310 998438

Πρόεδρος Τμήματος

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Διευθύντρια Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

Διευθυντής Τομέα Γεωμετρίας

Διευθυντής Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Διευθυντής Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης

Διευθύντρια Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών

Διευθυντής του ΔΠΜΣ Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα>>