Προκηρύξεις

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Το Τμήμα Μαθηματικών αποφάσισε την προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2395)

 

Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Το Τμήμα Μαθηματικών αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2442)

Προκήρυξη μιας (1) κενής καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1563)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5000751), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ.

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με έμφαση στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς και τη Δειγματοληψία"

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με έμφαση στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς και τη Δειγματοληψία

 

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: “Πειραματικοί Σχεδιασμοί”, “Εφαρμοσμένη Στατιστική”, “Δειγματοληψία”.

 

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα».

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα».

 

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Γραμμική Άλγεβρα, Αλγεβρικές Δομές Ι, Αλγεβρικές Δομές II, Θεωρία Ομάδων, Θεωρία Galois

 

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική ή Πιθανότητες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση κενής θέσης καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής κενής θέσης καθηγητή:
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική ή Πιθανότητες» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002016058).

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγ. στη βαθμίδα του αναπ. καθ. ή του επίκ. καθ. στον Τομέα της Ανάλυσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενής θέσης καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής κενής θέσης καθηγητή:

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αν. καθ. ή του επίκ. καθ. με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001725867)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ - Ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Επισυνάπτεται η προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017. 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2015-2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 
 
 
Θεσσαλονίκη, 28-05-2015

 
 
 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 16 Ιουλίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι ΑΣ
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ του Τμήματος Μαθηματικών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. (θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα στην αίθουσα).

Σεμινάριο ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για το σεμινάριο με στόχο τη πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού (bullying) και του κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying) στο χώρο του πανεπιστημίου που διοργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.)

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο Γεωμετρία με έμφαση στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο Γεωμετρία με έμφαση στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες

Γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία με έμφαση στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες».
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής (εξέλιξη κ. Φ. Πεταλίδου, Λέκτορας)

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 549/29-4-2014 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 14 Ιουλίου 2014.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.. Πληροφορίες στο 2310997950.

Θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία Ελέγχου και Δυναμικά Συστήματα"

Γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Ελέγχου και Δυναμικά Συστήματα».
Βαθμίδα: Αναπληρωτή Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Ν. Κάππου, επίκουρου καθηγητή)

Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Φυσική"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μαθηματική Φυσική""
Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Κ. Δασκαλογιάννη, αναπληρωτή καθηγητή)

Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου"
Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Ν. Καραμπετάκη, αναπληρωτή καθηγητή)

Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Στατιστική και πιθανότητες με έμφαση στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς, Μοντέλα Παλινδρόμησης"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Στατιστική και πιθανότητες με έμφαση στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς, Μοντέλα Παλινδρόμησης"
Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Ν. Φαρμάκη, αναπληρωτή καθηγητή)

Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:"Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού"

Γνωστικό αντικείμενο: "Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού"
Βαθμίδα: Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Δ. Μπετσάκου, αναπληρωτής καθηγητής)

X