Μεταπτυχιακό

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015  θα δοθούν οι παρακάτω ομιλίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών) του Τμήματος Μαθηματικών:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 θα γίνουν οι παρουσιάσεις των παρακάτω Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών φοιτητών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών (Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών):

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:15 στην Αίθουσα Μ2 του 3ου ορόφου του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών η υποψήφια διδάκτωρ κ. Ιωάννα - Ίρις Παπαδοπούλου θα υποστηρίξει δημόσια τη Διδακτορική Διατριβή της με τίτλο

Συμβολή στη μελέτη των σχετικά καθετοποιημένων ευθειογενών
επιφανειών του χώρου
 E3 και υπερεπιφανειών του χώρου En+1

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι απόφοιτοι της πρόσφατης ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών που έχουν επιλεγεί στο ΠΜΣ του Τμήματος, καθώς και όσοι από τους επιτυχόντες αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων κατέχουν  το πτυχίο τους και έχουν επιλεγεί με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 7-10-2015, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά  Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2-3μμ μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.      Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ (Διατίθεται από τη Γραμματεία )

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

Η ΓΣ του Τμήματος της Τετάρτης 11-11-15 συζήτησε ένσταση που κατέθεσε ο υποψήφιος Β. Τσάλης και αποφάσισε να κάνει δεκτούς στο ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικά τους: Κωνσταντίνα Μανούσου-Σωτηροπούλου και Βασίλειο Τσάλη. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αξιολόγηση υποψηφίων του ΠΜΣ

Μετά την ΓΣΕΣ που έγινε στις 7-10-2015 οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ του Τμήματος.
Στη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού προγράμματος δίνονται πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης και είναι αναρτημένο αρχείο σε μορφή pdf με την ατομική βαθμολογία των υποψηφίων και στις τρεις ειδικεύσεις. Θα χρειαστείτε τον τριψήφιο αριθμό της αίτησης, ο οποίος σας είχε δοθεί όταν υποβάλατε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ -- ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ

Σύμφωνα με τις προτάσεις των τριών Επιτροπών Επιλογής, θα προταθεί στη ΓΣ του Τμήματος να γίνουν δεκτοί για το ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, επιπλέον αυτών που προτάθηκαν στην 1η φάση, οι ακόλουθοι επιτυχόντες των εξετάσεων που έγιναν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015:
1) Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών: 
Γεώργιος Παπάζογλου
2) Ειδίκευση Στατιστικής και Μοντελοποίησης:
Σωκράτης Αρατζιάς
Μαριέτα Μπαϊράμη
Θωμάς Χήρας
Βασίλειος Τζούφας
Βασίλειος Ελευθεριάδης
Ακύλας Φωτιάδης
Δημήτριος-Ευάγγελος Γκόγκος

Εξετάσεις για το ΜΔΕ στα Μαθηματικά

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015, 9:30-13:00 θα γίνουν οι εξετάσεις για εισαγωγή στο ΜΔΕ του Τμήματος, στην αίθουσα Μ2 (3ος όροφος της ΣΘΕ). Η ύλη ανά ειδίκευση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είχαν κάνει ήδη αίτηση και δεν έγιναν δεκτοί στην πρώτη φάση και όσοι υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη, από 24-8 έως 31-8.
Ε Κάππος, Διευθυντής του ΠΜΣ

Αποτελέσματα ΜΔΕ

Οι λίστες με τις εισηγήσεις των τριών επιτροπών επιλογής φοιτητών για το ΜΔΕ του Τμήματος. Περίπου τον Σεπτέμβρη θα γίνει Γενική Συνέλευση ΕΣ του Τμήματος για να τις οριστικοποιήσει. Προς το παρόν, δεν χρείαζεται να κατατεθούν δικαιολογητικά στη Γραμματεία.

Μαθήματα του ΠΜΣ για το 2015-16

Η λίστα με τα μαθήματα που η ΓΣ αποφάσισε ότι θα προσφέρει το Τμήμα το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
ΑΛΛΑΓΕΣ: Το μάθημα των Αναπαραστάσεων Αλγεβρών Lie μεταφέρεται στο Χειμερινό Εξάμηνο και το μάθημα της Αντιμεταθετικής Άλγεβρας μεταφέρεται στο Εαρινό Εξάμηνο.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

NILPΟTENT ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ LIE ΑΛΓΕΒΡΕΣ

ΠΑΠΙΣΤΑΣ

24-6, 3μμ, Δ11

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΩΝ LIE

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

29 ή 30-6

ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΥΛΑΚΗΣ

24-6

ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΠΠΟΣ

18-6, 11πμ

ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ

4-6

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ στις 3 Ειδικεύσεις του Τμήματος Μαθηματικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ειδικεύσεις (ΜΔΕ):

 

α. Θεωρητικά Μαθηματικά

β. Στατιστική και Μοντελοποίηση

γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση

Έχει ανοίξει η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων των μαθηματών του εαρινού εξαμήνου για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το σύστημα θα μείνει ανοικτό για την αξιολόγηση έως τις 31.5.15, ενώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γίνουν προσβάσιμα στις 16.7.15, (μετά την υποβολή των βαθμολογιών). Για να υποβάλλετε την αξιολόγηση, θα πρέπει να μεταβείτε στον σύνδεσμο http://qa.auth.gr/el και να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Εκ μέρους της επιτροπής της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Χ. Χαραλάμπους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας (Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών) Μαρία Κούρου θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος τη διπλωματική της εργασία με τίτλο
Κυρτότητα και εφαρμογές της
Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε
Από τον Τομέα Γεωμετρίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αμερική: ένας σύντομος οδηγός

Το κείμενο που ακολουθεί περιέχει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικό) στην Αμερική. Οι συγγραφείς του κειμένου είναι προπτυχιακοί φοιτητές , (οι κ. Χ.Γ. και Ι.Ζ.), που μόλις έγιναν δεκτοί σε Πανεπιστήμιο της επιλογής τους στην Αμερική!

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δηλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2014-15. Το σύστημα καταχώρησης της δήλωσης είναι ήδη ανοικτό και θα παραμείνει έως και τις 30 Μαρτίου.
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Γεωμετρική Θεωρία Ελέγχου *Νέο Μάθημα*

Προσφέρεται για πρώτη φορά μεταπτυχιακό μάθημα στη Θεωρία Ελέγχου Μη-γραμμικών Συστημάτων, από Γεωμετρική προσέγγιση.
Οι ώρες διδασκαλίας είναι Δευτέρα, 11-12:30 και Τρίτη, 2:30-4.

Αλγεβρική Τοπολογία *Νέο Μάθημα*

Το Εαρινό εξάμηνο 2014-15 προσφέρεται ένα νέο μεταπτυχιακό μάθημα στην Αλγεβρική Τοπολογία. Περιλαμβάνεται στα μαθήματα των δύο Τομέων, Άλγεβρας και Γεωμετρίας.
Οι ώρες διδασκαλίας είναι Τρίτη και Πέμπτη, 11-12:30.
Υπάρχει ιστοσελίδα του μαθήματος στο σάϊτ μου, kappos.webpages.auth.gr.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 8-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Ματαίωση διδασκαλίας μαθήματος Ευθειακής Γεωμετρίας (Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών του Π.Μ.Σ.)

Από τον Τομέα Γεωμετρίας ανακοινώνεται, ότι το μάθημα ΕΥΘΕΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ομάδα Γ των προσφερομένων μαθημάτων της Ειδίκευσης των Θεωρητικών Μαθηματικών του Π.Μ.Σ.) δεν θα διδαχθεί το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-15.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Την Τρίτη 25-11-2014 θα γίνει η παρουσίαη της Διπλωματικής εργασίας της κας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Κων/ντιας φοιτήτριας του ΠΜΣ Στατιστική & Μοντελοποίηση στην αίθουσα Μ2 του 3ου ορόφου της Σχολής Θετ. Επιστημών ως εξής:
Έναρξη παρουσίασης 12:30

Τίτλος Εργασίας:
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΜΕ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ»

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ.
Από το ΠΜΣ ΕτΔ
Θεσσαλονίκη 21.11.2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αποτελεσματα της Αξιολογησης των Υποψηφιων ΔΠΜΣ ΠΣΔ

Tα Αποτελεσματα της Αξιολογησης των Υποψηφιων απο την Επιτροπη αναφερονται στον Πινακα.

Οι 20 πρωτοι (Βαμβακαρης εως και Χατζοπουλου) καλουνται να εγγραφουν στην Γραμματεια εως την Παρασκευη 14 Νοεμβριου.
Οι κυριοι Δουμανης και Φωκας ως επιλαχοντες, δυνανται να εγγραφουν εφοσον καποιοι απο τους προηγουμενους 20 δεν εγγραφουν ειτε εγγραφουν και διακοψουν.
Τα Μαθηματα αρχιζουν Τριτη συμφωνα με το Προγραμμα.

Θα ειδοποιηθειτε σχετικα απο τους 3 Συντονιστες
Εκ Μερους της ΣΕ του ΔΠΜΣ-ΠΣΔ

Καλες Σπουδες και Καλη Σταδιοδρομια
ΙΑ

ΔΠΜΣ-ΠΣΔ Επιλεγεντες για Συνεντευξη απο την ΣΕ

Επιλεγεντες για Συνεντευξη απο την ΣΕ
6-11-2014, κατα τις ωρες που αναφερονται στον Πινακα
στο Γραφειο του κ. Αντωνιου Γρ. 3.6, 3ος οροφος Δυτικη Πτερυγα Υαλινου Κτιριου ΣΘΕ.

11:30

Ντερβίση, Φωκάς, Χατζοπούλου

12:00

Γρηγοριάδου, Δουμάνης, Χονδροκώστας

12:30

Λιβανός, Παπαδοπούλου, Μοσχάτος

13:00

Σαραντοπούλου, Χαλκίδης, Μανώλα

13:30

Τσίγκαρη, Τσόκας, Πασχαλίδου

14:00

Μεντενζής, Τοζακίδου, Τότα

14:30

Νικολαϊδου, Ντεγίδου, Καλιοροπούλου

15:00

X