Μεταπτυχιακό

Τιμητική Εκδήλωση αποφοίτων ΠΜΣ Τμήματος

Στις 18 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, το Τμήμα Μαθηματικών θα τιμήσει τους διδάκτορες και αποφοίτους του ΠΜΣ του Τμήματος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2008-σήμερα) στο αμφιθέατρο Εμπειρίκος της ΣΘΕ. Παρακαλούμε τους διδάκτορες και αποφοίτους που θα παραστούν να δηλώσουν της συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση olia@math.auth.gr για καλύτερο προγραμματισμό.
Η οργανωτική επιτροπή: αναπ. Καθ. κ. Μ. Γουσίδου, Καθ. κ. Χ. Μωυσιάδης, Καθ. Χ. Χαραλάμπους

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
TMHMA MAΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι πτυχιούχοι του Τμήματος που αναμένεται η Ορκωμοσία τους στις 29 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους και έχουν επιλεγεί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, να προσέρχονται για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ κατά το διάστημα 1-15 Δεκεμβρίου 2013, καθημερινά από 12-12μμ. προσκομίζοντας τα παρακάτω:

Επιλογή Μεταπτυχιακών ακαδ. έτος 2013-2014

Παρακαλούνται οι κ. Φωτιάδης Αλέξανδρος, Φραντζής Γεώργιος, Λαζαρίδης Αριστοτέλης και κ. Ν. Αρβανίτης
να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος σχετικά με την υποψηφιότητά τους και τις διαδικασίες εγγραφής τους.

Πρόσκληση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας κ. Δημήτριου Στεργίου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:15 ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών Δημήτριος Στεργίου θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Μ2 τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

Το Θεώρημα των Gauss-Bonnet για συμπαγείς,
προσανατολισμένες πολλαπλότητες άρτιας διάστασης

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Από τον Τομέα Γεωμετρίας

ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

To μάθημα "Αντιμεταθετική Άλγεβρα" που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, μετά από ενημέρωση της διδάσκουσας κ.Χ.Χαραλάμπους, δε θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί.
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-14
Η Γ.Σ.Ε.Σ. σε συνεδρίαση της αρ.153/9-10-2013 αποφάσισε να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. του τμήματος Μαθηματικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι παρακάτω υποψήφιοι σε κάθε ειδίκευση:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη β' φάση επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχει παραταθεί έως τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2013 (με σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Οι παραλαβές των αιτήσεων θα γίνονται στο γραφείο 9 (3ος όροφος της ΣΘΕ) και ώρα 12:00-14:00.

Καθ. Χαρά Χαραλάμπους
Διευθύντρια του ΠΜΣ

Σημείωση. Η αναλυτική βαθμολογία μπορεί να είναι ηλεκτρονική εκτύπωση. Το πρωτότυπο θα πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία, εφόσον επιλεχθεί ο φοιτητής.

Eπιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών (2013-2014)

Eπιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Α΄ περίοδο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 08.07.2013 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ Αικατερίνης στην αίθουσα Μ2 στον 3ο όροφο της Σχ. Θετικών Επιστημών.
με τίτλο "Διαδικτυακή ευφυΐα με χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών
Προσέγγιση μέσα από δειγματοληψία" (Web intelligence using semantic technologies : Reaching via Sampling)
Παρακαλούμε να τιμήσετε την παρουσίαση με την Παρουσία σας.

Η τρίμελης Εξεταστική
Ν. Φαρμάκης (Επιβλέπων)
Ι. Αντωνίου
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ (άρθρο 6, παρ. 9) «Φοιτητής που δεν θα μπορέσει να αποκτήσει το ΜΔΕ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνεται τριετία από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του, διαγράφεται.»
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ειδικεύσεις (ΜΔΕ):
α. Θεωρητικά Μαθηματικά
β. Στατιστική και Μοντελοποίηση
γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Διαγωνισμός μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

Σας προωθούμε το μήνυμα του Τμήματος Σπουδών, με τα συνημμένα του, που αφορά σε διαγωνισμό μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, σχετικών με θέματα καινοτομίας στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, της φροντίδας υγείας, της ενέργειας, του δημοσίου, των κατασκευών, της ψυχαγωγίας κ.α.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Σπουδών ενημερώνει σχετικά με το πρόγραμμα του Σκωτικού Συμβουλίου Χρηματοδοτήσεων για επιδότηση των διδάκτρων συγκεκριμένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η επιδότηση αυτή δεν αφορά μόνο τα συγκεκριμένα ΠΜΣ της Σχολής Επιστήμης και Μηχανικής, που αναφέρονται στο συνημμένο έντυπο, αλλά και άλλα ΠΜΣ των Σχολών: των Τεχνών, της Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Επιστημών της Ζωής, των Κοινωνικών Επιστημών, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.gla.ac.uk/postgraduate/funded/

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 23/4/2013, ώρα 12μ., στην αίθουσα Μο, η κ. Μπουλοκώστα Σταυρούλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Ειδίκευσης "Στατιστική & Μοντελοποίηση", θα παρουσιάσει την διπλωματική της εργασία με θέμα: "Μπεϋζιανή Εκτίμηση Παραμέτρων Κατανομών Ακραίων Τιμών".

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τρίτη 25-11-2014 θα γίνει η παρουσίαη της Διπλωματικής εργασίας της κας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Κων/ντιας φοιτήτριας του ΠΜΣ Στατιστική & Μοντελοποίηση στην αίθουσα Μ2 του 3ου ορόφου της Σχολής Θετ. Επιστημών ως εξής:
Έναρξη παρουσίασης 12:30
Τίτλος Εργασίας:
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΜΕ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ»
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ.
Από το ΠΜΣ ΕτΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες του ΠΜΣ Μαθηματικού (έτος εισαγωγής 2012-13) που απέκτησαν το πτυχίο τους στην Ορκωμοσία του Νοεμβρίου να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ του Τμήματος από 26-30 Νοεμβρίου στις 12.00-14.00μμ. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε συνημμένο αρχείο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών να κάνουν δήλωση μαθημάτων (βλέπε συνημμένα αρχεία) από 5 έως 24 Νοεμβρίου 2012 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (3ος όροφος ΠΜΣ, γραφείο 37, 12μ.-2μμ.)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Παρατείνεται η περίοδος εγγραφών στο ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαικό έτος 2012-2013 έως την Παρασκευή 2-11-2012.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2012

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α.Ε. 2012-2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αποτελέσματα στην Επιστήμη του Διαδικτύου.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. για το ακαδημ. έτος 2012-13

Η παρούσα απογραφική έκθεση περιέχει:

  1. ένα σύντομο σχολιασμό των στοιχείων που αναφέρονται στους πίνακες για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη,
  2. μια σύντομη παρουσίαση των επιτευγμάτων και προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013,
  3. τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης σε επίπεδο Τμήματος και Ιδρύματος.
  4. Εξωτερική έκθεση αξιολόγησης και ενέργειες του Τμήματος.

Οι πίνακες είναι συγκεντρωμένοι στο δεύτερο μέρος της έκθεσης.

Η Ομ. Ε. Α. του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητοί φοιτητές,
Χρόνια σας Πολλά και Χριστός Ανέστη!

Πλησιάζοντας στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, έφτασε και πάλι η ώρα για να αξιολογήσετε τους διδάσκοντες και τα μαθήματά σας. Η αντικειμενική έκφραση της κρίσης σας αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωσή σας, προκειμένου να βελτιωθεί -όπου είναι εφικτό- η ποιότητα της εκπαίδευσης που σας παρέχεται.

X