Υποτροφίες - Βραβεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την πρόσκληση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών κληρ/σιας Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα που αφορά πτυχιούχους της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη "Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" που αφορά νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lingnan University του Hong Kong για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Πανεπιστήμιο Lingnan University στο Hong Kong προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις Τέχνες, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Κοινωνικές Επιστήμες.

Αρχίζει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για αποδοχή στα προπτυχιακά προγράμματα του ως άνω Πανεπιστημίου και στις υποτροφίες αλλοδαπών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017.

Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017.

Το Ουγγρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε από την Ουγγρική Κυβέρνηση, προσφέρει υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακού (MA) και διδακτορικού (PhD) επιπέδου του Εθνικού Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης, σε Έλληνες υποψηφίους.
 

Η πρόσκληση για αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2017.

Προσφέρονται υποτροφίες για πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου (MA) με τίτλο: «International Public Service Relations»

Η περιγραφή του προγράμματος βρίσκεται στoν εξής σύνδεσμο:

Υποτροφίες - International Summer School του Beihang University, Κίνας.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε στο Τμήμα μας η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της, που αφορά την διοργάνωση του International Summer School (3-28.7.2017) και απευθύνεται σε προπτυχιακές/κούς φοιτήριες/ φοιτητές .

Υφίσταται δυνατότητα χορήγησης και υποτροφίας από το εν λόγω Πανεπιστήμιο, η οποία θα καλύπτει απαλλαγή από τέλη εγγραφής και διδάκτρων, διαμονή, διατροφή, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, έξοδα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος.

Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη πρόσκληση σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα.

Προκήρυξη υποτροφιών ρουμανικού προγράμματος «Eugen Ionescu» για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές για το έτος 2016/2017

Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών του προγράμματος «Eugen Ionescu» για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές για το έτος 2016/2017, οι οποίες χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τρείς ή τέσσερεις μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2017. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2017.

Πρόσκληση χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ. Τσιακμακοπούλου

Συνημμένη θα βρείτε πρόσκληση χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ. Τσιακμακοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα.

Πρόσκληση σε φοιτητές για συμμετοχή στο International Careers Festival, Rome, Italy

Σας ενημερώνουμε ότι το ΑΠΘ από 7.12.2016 έχει γίνει μέλος του Διεθνούς Δικτύου “Giovani nel Mondo” που εδρεύει στην Ρώμη, Ιταλία. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΠΘ στο προαναφερόμενο δίκτυο, περιήλθε ανακοίνωση για την διοργάνωση του 2nd International Careers Festival, που θα διεξαχθεί στην Ρώμη, από 11 έως 14 Μαρτίου 2017.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων για τις ανταποδοτικές υποτροφίες ακαδ. έτους 2015-2016 θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 4-1-2016 έως 15-1-2016, ώρα 12.00-13.00. ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στΑ συνημμένΑ αρχείΑ.
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν πληροφορίες για τις υποτροφίες Αιγύπτου, για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Al Azhar Al Sharif και ετήσιο πρόγραμμα εκμάθησης αραβικής γλώσσας.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων για τις ανταποδοτικές υποτροφίες ακαδ. έτους 2014-2015 θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 20-11-2014 έως 3-12-2014, ώρα 12.00-13.00. Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

ΒΡΑΒΕΙΟ HOFFMAN ACADEMIC AWARD

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω αλληλογραφία με το συνημμένο της, που αφορά πρόσκληση για την υπόδειξη υποψηφιοτήτων για το βραβείο Höffman Academic Award.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το site: http://www.uni-vechta.de/einrichtungen/wissenschaftliche-einrichtungen/i...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ VRIKA

Μόνο λίγες ημέρες έμειναν για να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών εξωτερικού σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή). Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογής-μιας (1) υποτροφίας σε Πτυχιούχο των Σχολών του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη τριάντα (30) υποτροφιών σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΤΣΩΠΡΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη διαγωνισμού για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Γ. ΒΡΑΚΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογης- πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Χ. ΒΡΑΚΑ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών με διαγωνισμό σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα κληροδοτήματος Χ. Βράκα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/6/2014 αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων οτυ Α.Π.Θ. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογής-μιας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα κληροδοτήματος Ν. Αβραμίδη.
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 20-06-2014 στο Τμήμα Κληροδοτημών του Α.Π.Θ. Για περισσότερες λεπτομέρεις βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

Πρόγραμμα GLOBAL 30-Σπουδές στην Ιαπωνία (με υποτροφίες)

Το πρόγραμμα "GLOBAL 30" του Ιαπωνικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας (MEXT) αφορά αγγλόφωνα προγράμματα όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) 13 ιαπωνικών Πανεπιστημίων.

Στην ιστοσελίδα http://www.uni.international.mext.go.jp/ υπάρχει βάση αναζήτησης προγραμμάτων σπουδών ανά κύκλο, επιστημονικό πεδίο και πανεπιστήμιο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Στο διεθνές συνέδριο,
με την επωνυμία “ 2nd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference”
που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 5-8 Ιουνίου 2012, η κα Κώττη Ελευθερία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματός μας, έλαβε το βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή, για την εργασία της (με συσυγγραφέα τον Γ. Τσακλίδη) με τίτλο
“Statistical Analysis of Fractal Point Processes: An application to the Northern Aegean (Greece) seicmicity”.

Σελίδες

X