Υποτροφίες - Βραβεία

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων για τις ανταποδοτικές υποτροφίες ακαδ. έτους 2015-2016 θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 4-1-2016 έως 15-1-2016, ώρα 12.00-13.00. ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στΑ συνημμένΑ αρχείΑ.
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν πληροφορίες για τις υποτροφίες Αιγύπτου, για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Al Azhar Al Sharif και ετήσιο πρόγραμμα εκμάθησης αραβικής γλώσσας.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων για τις ανταποδοτικές υποτροφίες ακαδ. έτους 2014-2015 θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 20-11-2014 έως 3-12-2014, ώρα 12.00-13.00. Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

ΒΡΑΒΕΙΟ HOFFMAN ACADEMIC AWARD

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω αλληλογραφία με το συνημμένο της, που αφορά πρόσκληση για την υπόδειξη υποψηφιοτήτων για το βραβείο Höffman Academic Award.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το site: http://www.uni-vechta.de/einrichtungen/wissenschaftliche-einrichtungen/i...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ VRIKA

Μόνο λίγες ημέρες έμειναν για να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών εξωτερικού σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή). Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογής-μιας (1) υποτροφίας σε Πτυχιούχο των Σχολών του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη τριάντα (30) υποτροφιών σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΤΣΩΠΡΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη διαγωνισμού για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Γ. ΒΡΑΚΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογης- πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Χ. ΒΡΑΚΑ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών με διαγωνισμό σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα κληροδοτήματος Χ. Βράκα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/6/2014 αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων οτυ Α.Π.Θ. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογής-μιας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα κληροδοτήματος Ν. Αβραμίδη.
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 20-06-2014 στο Τμήμα Κληροδοτημών του Α.Π.Θ. Για περισσότερες λεπτομέρεις βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

Πρόγραμμα GLOBAL 30-Σπουδές στην Ιαπωνία (με υποτροφίες)

Το πρόγραμμα "GLOBAL 30" του Ιαπωνικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας (MEXT) αφορά αγγλόφωνα προγράμματα όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) 13 ιαπωνικών Πανεπιστημίων.

Στην ιστοσελίδα http://www.uni.international.mext.go.jp/ υπάρχει βάση αναζήτησης προγραμμάτων σπουδών ανά κύκλο, επιστημονικό πεδίο και πανεπιστήμιο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Στο διεθνές συνέδριο,
με την επωνυμία “ 2nd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference”
που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 5-8 Ιουνίου 2012, η κα Κώττη Ελευθερία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματός μας, έλαβε το βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή, για την εργασία της (με συσυγγραφέα τον Γ. Τσακλίδη) με τίτλο
“Statistical Analysis of Fractal Point Processes: An application to the Northern Aegean (Greece) seicmicity”.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Η υπότροφος ERASMUS
και υποψήφια διδάκτορας του Τμήματός μας, κα Βότση Ειρήνη, βραβεύτηκε από το ΑΠΘ, για το δημοσιευμένο και υπό δημoσίευση έργο της, που εκπόνησε στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής, μέρος της οποίας πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία με συνεπιβλέποντα τον κ Ν. Λημνιό, καθηγητή του Πανεπιστήμιου UTC Compiegne, της Γαλλίας.

X