Προπτυχιακό

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

A N A K Ο I N Ω Σ Η
Η έναρξη του μαθήματος επιλογής του Ζ' Εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ & ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
θα γίνει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014, στις 19:00 στην «Αίθουσα Β. Ξανθόπουλου» στο Αστεροσκοπείο.
Ο διδάσκων
Σειραδάκης Ιωάννης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πριν την προσέλευση του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος για να κάνει την εγγραφή του (βλέπε παλαιότερη ανακοίνωση), ο φοιτητής υποχρεούται να κάνει προεγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα http://register.auth.gr.
Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία προεγγραφής δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που πέρασαν στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (90%, 10%, μουσουλμανική μειονότητα και Αλλογενείς) να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, αποκλειστικά και μόνο

από 15-09-2014 έως 26-09-2014

και ώρες 09:00π.μ. – 12:00μ.

για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Οι πρωτοετείς φοιτητές ΠΡΙΝ την προσέλευσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχουν κάνει ηλεκτρονική προεγγραφή στο http://register.auth.gr

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Το τμήμα Μαθηματικών λαμβάνοντας υπόψη ενστάσεις φοιτητών, που ήδη έχουν προγραμματίσει το επόμενο στάδιο των σπουδών τους (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) καθώς ο νέος τρόπος εξαγωγής του βαθμού πτυχίου επηρεάζει τις σπουδές τους, αποφάσισε
α) την επαναφορά στο αρχικό σύστημα τους φοιτητές του 4ου έτους (ορκωμοσία Ιουλίου και Νοεμβρίου), οι οποίοι θεωρείται ότι ουσιαστικά έχουν κάνει τις επιλογές τους και τον προγραμματισμό τους και

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ωρα 9.30 π.μ.

Η ορκωμοσία του Τμήματος Μαθηματικών θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2014 και ώρα 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. Η Γραμματεία δέχεται αιτήσεις από 23 Ιουνίου έως και 8 Ιουλίου 2014.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 - 2014

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/Files/paratasi_earino_13_14.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων στους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2009-2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών ανακοινώνεται ότι εγκρίνονται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και αφορούν μεταφορά θέσης επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013.
Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 28-4-2014 έως 2-5-2014 για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι δηλώσεις εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο παρατείνονται μέχρι και τις 30/4/2014.

Από το Τμήμα Σπουδών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θεσσαλονίκη, 7-4-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η 1η Πρόοδος στο μάθημα Στατιστική Συμερασματολογία θα γίνει την Τρίτη 8-4-2014, στην αίθουσα Μ1 και ώρα: 09:30-11:00.

Φ. Κολυβά - Μαχαίρα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τα μαθήματα «Εργαστηρίου Στατιστικής» αρχίζουν την ΔΕΥΤΈΡΑ 31-3-2014

Τα μαθήματα «Εργαστηρίου Στατιστικής» αρχίζουν την ΔΕΥΤΈΡΑ 31-3-2014.
Οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/1dpZyZW1zr53R5nRM7IS1qZj70l9TfM04IjQzpXH...

Η διδάσκουσα
Φ. Κολυβά - Μαχαίρα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

σύμφωνα με απόφαση(http://eudoxus.gr/Files/dianomi_earinou_13_14.pdf) του Υπουργείου
Παιδείας, η ΔΙΑΝΟΜΗ συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014_ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών ότι από Τετάρτη 19/03/2014 και μέχρι 31/03/2014 θα μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα http://sis.auth.gr και να κάνουν δήλωση μαθημάτων. Τα μαθήματα που δηλώνονται είναι εαρινού αλλά και χειμερινού εξαμήνου αρκεί να έχουν δηλωθεί στο παρελθόν έστω και μια φορά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ

Ανακοινώνεται στους επιτυχόντες μεταφοράς θέσης στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. από τη Δευτέρα 17/03/2014 έως και Δευτέρα 31/03/2014, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου, στη Γραμματεία του Τμήματος από 11πμ-1μμ, για να κάνουν αίτηση εγγραφής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγραφονται σε αυτή.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ Α.Ε. 2011-2012 _ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές Πανεπιστημίων που διακρίθηκαν
α) Στς εξετάσεις εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το α.ε. 2012
β) Στην επίδοσή τους στα εξάμηνα σπουδών τους ακαδημαικού έτος 2011-2012

Η υποτροφία για κάθε διακιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση 1.467,35ευρω. Τα βραβεία συνίσταται σε χορήγηση ειδικού διπλώματος και εφάπαξ ποσού 293,47 ευρώ με σκοπό την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού τους αντικειμένου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2013-2014

Οι δηλώσεις εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το περιβάλλον http://m.auth.gr ή μέσω της εφαρμογής για κινητά ΑΠΘ Mobile από τις 27 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου.

Για ερωτήσεις και προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη ανταπόκριση σας στην συμπλήρωση αίτησης για την παρακολούθηση του μαθήματος επιλογής «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού» του Β’ εξαμήνου. Όπως είχε αναφερθεί και στην πρώτη ανακοίνωση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στο εργαστήριο Η/Υ. Βάσει λοιπόν της σειράς που δηλώσατε το μάθημα, δικαίωμα παρακολούθησης στο εργαστήριο θα έχουν οι παρακάτω φοιτητές :

Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού» θα πρέπει έως τις 26/2/2014 να το δηλώσουν στο εργαστήριο υπολογιστών (κτίριο τμήματος Βιολογίας 1ος όροφος) κατά τις ώρες 10:00 – 14:00. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 6/3/2014. Επειδή οι θέσεις στο εργαστήριο είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο διδάσκων

Αν. Καθ. Ν. Καραμπετάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Καλούνται οι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του στεγαστικού επιδομάτος ακαδημαικού έτους 2013-2014 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος

από Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2014

για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος προσκομίζοντας όλα τα αναφέρομενα στη συνημμένη ανακοινωση δικαιολογητικά

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Α.Ε. 2013-2014

Οι αθλητές που εισήχθησαν στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να
προσκομίσουν στη Γραμματεία της σχολής του τμήματος εισαγωγής τους από

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 ως και Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014

Με την δημοσίευση του Ν. 4218, οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουάριου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα,
ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Παροχή μειωμένου εισιτηρίου για πρωτοετείς φοιτητές

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ακαδημαικής ταυτότητας, παρατείνεται έως και τις 30/11/2013 το δικαίωμα καταβολής μειωμένου κόμιστρου στις οδικές αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες άπό τους πρωτοετείς φοιτητές με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παράταση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την παράταση στις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών.

Οι Πρυτανικές Αρχές,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ

Ιωάννης Δ. Παντής, Αναπληρωτής Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού)

Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας)

---------------------------

Υποδοχή πρωτοετών 2013-14

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την μεγάλη και θερμή σας συμμετοχή την Τετάρτη 30/10/2013 στις 13:00 στην αίθουσα Δ31. Σας ευχόμαστε καλό ξεκίνημα στις σπουδές σας. Συνημμένα θα βρείτε τις παρουσιάσεις που έγιναν την Τετάρτη.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αν. Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

X