Βαθμολόγια

Βαθμολογία_ΜΑΠ_ΣΕΠΤ_2017

Επισυναπτόμενο οι τελικοί βαθμοί σας.
Όποιος θέλει να δει το γραπτό του (Θα είναι και ο κ. Βασιλειάδης) μπορεί να έρθει την Πέμπτη 28/9/2017 στην αίθουσα Μ1 μεταξύ 11-12.
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Συνημμένα τα 
1. αποτελέσματα των εξετάσεων στο μάθημα Στατιστικής.
2. Οι βαθμοί στα εργαστήρια SPSS
ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3/10/2017 ΩΡΑ 10-12
 
Κολυβά-Μαχαίρα Φωτεινή

Βαθμολογία_ΜΑΠ_Ιουν_2017_ΤΕΛΙΚΟ

Επισυναπτόμενο οι τελικοί βαθμοί σας. Όποιος θέλει να δει το γραπτό του (Θα είναι και ο κ. Βασιλειάδης) πριν τα ανεβάσω στο sis μπορεί να έρθει την Τρίτη 4/7/2017 στην αίθουσα Μ1 (το γραφείο μου δεν έχει κλιματιστικό) μεταξύ 11-12.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜαΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Συνημμένα τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο μάθημα: Στατιστικής.
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (4/10/2016) 11:00-13:00
Κολυβά-Μαχαίρα Φωτεινή

ΒΑΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ιουνιος2016_AEM

Μαθηματικός Προγραμματισμός Βαθμολογία

Επισυναπτόμενο: Βαθμολογία Μαθήματος
"Μαθηματικός Προγραμματισμός"

Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης

Επισυναπτόμενο: Βαθμολογία Μαθήματος "Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης" 
 

X