Έναρξη μαθημάτων, ΠΜΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της Σ.Ε. η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου για το ΠΜΣ του Τμήματος
Μαθηματικών, συμπίπτει με την έναρξη των μαθημάτων για το προπτυχιακό πρόγραμμα. Τα μαθήματα του
ΠΜΣ του Τμήματος (3 ειδικεύσεις) ξεκινούν Δευτέρα 29η Σεπτεμβρίου 2014.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους!

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X