Αλγεβρική Τοπολογία *Νέο Μάθημα*

Το Εαρινό εξάμηνο 2014-15 προσφέρεται ένα νέο μεταπτυχιακό μάθημα στην Αλγεβρική Τοπολογία. Περιλαμβάνεται στα μαθήματα των δύο Τομέων, Άλγεβρας και Γεωμετρίας.
Οι ώρες διδασκαλίας είναι Τρίτη και Πέμπτη, 11-12:30.
Υπάρχει ιστοσελίδα του μαθήματος στο σάϊτ μου, kappos.webpages.auth.gr.
Το αντικείμενο της Αλγεβρικής Τοπολογίας είναι πολύ μεγάλο, και το μάθημα αυτό είναι μιά πρώτη εισαγωγή. Εντούτοις, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και κάποια από τα ενδιαφέροντα θέματα άλγεβρας τα οποία καλλιεργήθηκαν μέσω του αντικειμενου αυτού, αλλά και να μην χάσουμε το γεωμετρικό περιεχόμενο της θεωρίας.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X