ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αγαπητοί μετατπυχιακοί φοιτήτριες/φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αξιολόγησης των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου λήγει την Κυριακή 09/02/2014. Προκειμένου να διατηρήσουμε το επίπεδο των σπουδών σας στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, σας καλούμε να αξιολογήστε τα μαθήματα και τους διδάσκοντές σας.
Στο σύνδεσμο Ηλεκτρονική Αξιολόγηση της ιστοσελίδας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) http://qa.auth.gr/ μπορείτε να δείτε την περίοδο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στη Σχολή/στο Τμήμα σας.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ, μέσω του συνδέσμου ΕΙΣΟΔΟΣ, χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό, μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο και τους αντίστοιχους διδάσκοντες (ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ).
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο ακόμη χρόνο για να μας πείτε τη γνώμη σας και για τη συνολική διαδικασία την οποία προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε.
Θα ήθελα ακόμη να σας ενημερώσω -και να υπενθυμίσω στους μεγαλυτέρους- ότι οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Από αυτό το εξάμηνο το ερωτηματολόγιο είναι πολύ πιο σύντομο, απαιτούνται δηλαδή περίπου 5 λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωσή του, ενώ στο σύνδεσμο Αξιολόγηση Μαθημάτων μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Ιδρύματος των προηγούμενων εξαμήνων, καθώς και τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για τη διαδικασία.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε (και μάλιστα να τονίσουμε με ιδιαίτερη έμφαση) ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας δεν είναι δυνατή από κανέναν!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Νικόλαος Καραμπετάκης

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X