ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

Η ΓΣ του Τμήματος της Τετάρτης 11-11-15 συζήτησε ένσταση που κατέθεσε ο υποψήφιος Β. Τσάλης και αποφάσισε να κάνει δεκτούς στο ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικά τους: Κωνσταντίνα Μανούσου-Σωτηροπούλου και Βασίλειο Τσάλη. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X