Αποτελέσματα ΜΔΕ

Οι λίστες με τις εισηγήσεις των τριών επιτροπών επιλογής φοιτητών για το ΜΔΕ του Τμήματος. Περίπου τον Σεπτέμβρη θα γίνει Γενική Συνέλευση ΕΣ του Τμήματος για να τις οριστικοποιήσει. Προς το παρόν, δεν χρείαζεται να κατατεθούν δικαιολογητικά στη Γραμματεία.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X