Βίντεο από την ομιλία του κ. Μπαλόγλου Γεώργιου στις 20/5/2015

Από την ομιλία του κ. Μπαλόγλου στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ..
 
Μέρος 1ο
https://www.youtube.com/watch?v=onklDVBroYI
 
Μέρος 2ο
https://www.youtube.com/watch?v=ZCV8JA_51PA

20 Μάιος 2015
X