Βίντεο από την ομιλία του κ. Τεύκρου Μιχαηλίδη στις 15/5/2015

Στις διευθύνσεις : 

1ο μέρος: https://www.youtube.com/watch?v=g8EcvH29x5s

2ο μέρος: https://www.youtube.com/watch?v=y5OI0xcNTIQ&feature=youtu.be

 
θα βρείτε καταγεγραμμένη την ομιλία του Τεύκρου Μιχαηλίδη με θέμα "Μαθηματικά γιατί ..." που έγινε στο Τμήμα μας στις 15/5/2015. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Τεύκρο Μιχαηλίδη για την ομιλία που έδωσε στο Τμήμα καθώς και τον συνάδελφο κ. Τερψιάδη για την καταγραφή της ομιλίας. 
 
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

21 Μάιος 2015
Αίθουσα Δ31
X