Βασίλειος Καραγιάννης ΕΔΙΠ

Μαθήματα που διδάσκει

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο: 
2310 997915
e-mail: 
vkdstat@math.auth.gr
X