ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Στο διεθνές συνέδριο,
με την επωνυμία “ 2nd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference”
που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 5-8 Ιουνίου 2012, η κα Κώττη Ελευθερία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματός μας, έλαβε το βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή, για την εργασία της (με συσυγγραφέα τον Γ. Τσακλίδη) με τίτλο
“Statistical Analysis of Fractal Point Processes: An application to the Northern Aegean (Greece) seicmicity”.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X