ΒΡΑΒΕΙΟ HOFFMAN ACADEMIC AWARD

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω αλληλογραφία με το συνημμένο της, που αφορά πρόσκληση για την υπόδειξη υποψηφιοτήτων για το βραβείο Höffman Academic Award.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το site: http://www.uni-vechta.de/einrichtungen/wissenschaftliche-einrichtungen/i...

Συνημμένα: 
Τύπος Ανακοίνωσης: 
X