Γεωμετρική Θεωρία Ελέγχου *Νέο Μάθημα*

Προσφέρεται για πρώτη φορά μεταπτυχιακό μάθημα στη Θεωρία Ελέγχου Μη-γραμμικών Συστημάτων, από Γεωμετρική προσέγγιση.
Οι ώρες διδασκαλίας είναι Δευτέρα, 11-12:30 και Τρίτη, 2:30-4.
Από την αρχή, θα θεμελιώσουμε τα ελεγχόμενα συστήματα σε πολλαπλότητες και θα δώσουμε κατάλληλα στοιχεία της Διαφορικής Γεωμετρίας και της Ολικής Ανάλυσης που μας χρειάζονται. Καθώς σε μη-γραμμικά συστήματα έχουμε κατά κανόνα δυναμική πιο πολύπλοκη από ένα σημείο ισορροπίας, θα ασχοληθούμε και με θέματα δυναμικών συτημάτων, τοπολογικού δείκτη κοκ. Θα παρουσιαστεί διεξοδικά και η θεωρία ευστάθειας και ο ρόλος των συναρτήσεων Lyapunov, και τοπικά, αλλά και ολικά.
Υπάρχει ιστοσελίδα του μαθήματος στο σάϊτ μου kappos.webpages.auth.gr.
Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι τέτοιο που ελπίζω να ενδιαφέρει και φοιτητές εκτός της ειδίκευσης στη Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X