Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 12.00 έως τις 13.00.

Οι φοιτητές/-ήτριες μπορούν να απευθύνονται σε αυτή για εγγραφή και ανανέωση εγγραφής, για πληροφορίες γύρω από οποιοδήποτε θέμα αφορά τις σπουδές τους, καθώς επίσης και για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας (πάσου), βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

X