ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της Σ.Ε. αριθμ. 9/12-3-2014, οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΜΣ του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του 2012-13 θα πραγματοποιηθούν από 13 έως 21 Μαρτίου 2014.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της δήλωσης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ 12.00-2.00μμ καθημερινά ή να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα (επισυνάπτεται)
Για τους φοιτητές που διαθέτουν τον κωδικό ενεργοποίησης ηλεκτονικών υπηρεσιών ήδη και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό, μπορούν να κάνουν απ΄ευθείας τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά το ίδιο διάστημα.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Περιγραφή: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τύπος Ανακοίνωσης: 
X