ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δηλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2014-15. Το σύστημα καταχώρησης της δήλωσης είναι ήδη ανοικτό και θα παραμείνει έως και τις 30 Μαρτίου.
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X