ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι τα μαθήματα των μεταπτυχιακών όλων των ειδικεύσεων αρχίζουν τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X