Εξετάσεις για το ΜΔΕ στα Μαθηματικά

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015, 9:30-13:00 θα γίνουν οι εξετάσεις για εισαγωγή στο ΜΔΕ του Τμήματος, στην αίθουσα Μ2 (3ος όροφος της ΣΘΕ). Η ύλη ανά ειδίκευση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είχαν κάνει ήδη αίτηση και δεν έγιναν δεκτοί στην πρώτη φάση και όσοι υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη, από 24-8 έως 31-8.
Ε Κάππος, Διευθυντής του ΠΜΣ

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X