Εξεταστικές Περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (χειμερινή), του Ιουνίου (εαρινή) και του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική).  Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προγραμματίστηκαν από 31-1-2017 έως και 17-2-2017 (χειμερινή εξεταστική), από 6-6-2016 έως και 26-6-2017 (εαρινή εξαταστική) από 4-9-2017 έως και 22-9-2017 (επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου). Το πρόγραμμα είναι κοινό και για τις τρεις περιόδους με αρχή τη Δευτέρα της πρώτης εβδομάδος.Επισημαίνεται επίσης ότι το εργαστηριακό μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (F Η C) εξετάζεται με τρόπο που προσδιορίζεται στους επί μέρους κανονισμούς λειτουργίας του.

X