Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου

Σας γνωστοποιούμε, ότι η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών της ειδίκευσης Επιστήμη του Διαδικτύου του ΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2013-14 έκανε δεκτούς τους παρακάτω φοιτητές:

No Ονοματεπώνυμο

1 Aργύρης Γεώργιος
2 Βλάτη Γεωργία-Μαρία
3 Θωμοπούλου Χριστίνα
4 Ιωαννίδης Ανθιμος
5 Καρυώτης Κων./Βασ.
6 Μπουρνούτου Σωτηρία
7 Μπουφίδης Νεόφυτος
8 Μυτακίδου Αικατερίνη
9 Παπαδοπούλου Αναστασία
10 Παρίσης Παναγιώτης
11 Ραφαηλίδου Δέσποινα
12 Tάνος Πέτρος
13 Τσολακίδου Βενετία
14 Φουντουκίδης Ιωάννης
15 Χάδου Μαρίνα

Η Επιτροπή

Ι. Αντωνίου, Π. Μωυσίαδης Ν. Φαρμάκης
καθηγητής καθηγητής, αναπλ. καθηγητής

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X