ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ -- ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ

Σύμφωνα με τις προτάσεις των τριών Επιτροπών Επιλογής, θα προταθεί στη ΓΣ του Τμήματος να γίνουν δεκτοί για το ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, επιπλέον αυτών που προτάθηκαν στην 1η φάση, οι ακόλουθοι επιτυχόντες των εξετάσεων που έγιναν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015:
1) Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών: 
Γεώργιος Παπάζογλου
2) Ειδίκευση Στατιστικής και Μοντελοποίησης:
Σωκράτης Αρατζιάς
Μαριέτα Μπαϊράμη
Θωμάς Χήρας
Βασίλειος Τζούφας
Βασίλειος Ελευθεριάδης
Ακύλας Φωτιάδης
Δημήτριος-Ευάγγελος Γκόγκος
3) Ειδίκευση Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων και Ελέγχου: 
Ελένη Καρανικολή
*************************
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ: 5-10-2015
 
Ε. Κάππος, Διευθυντής ΠΜΣ

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X