Κατατακτήριες Εξετάσεις 2016-2017

Ανακοινώθηκαν (http://www.math.auth.gr/el/node/2188) από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων, η ύλη των εξετάσεων και οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων (1-15 Νοεμβρίου 2015). Οι ημερομηνίες των εξετάσεις έχουν ανακοινωθεί στη σελίδα http://www.math.auth.gr/el/node/2308. 

X