Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017-2018

Ανακοινώθηκαν (http://www.math.auth.gr/el/node/2434) από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων, η ύλη των εξετάσεων και οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων (1-15 Νοεμβρίου 2017). Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

X