Μαθήματα του ΠΜΣ για το 2015-16

Η λίστα με τα μαθήματα που η ΓΣ αποφάσισε ότι θα προσφέρει το Τμήμα το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
ΑΛΛΑΓΕΣ: Το μάθημα των Αναπαραστάσεων Αλγεβρών Lie μεταφέρεται στο Χειμερινό Εξάμηνο και το μάθημα της Αντιμεταθετικής Άλγεβρας μεταφέρεται στο Εαρινό Εξάμηνο.

Συνημμένα: 
Τύπος Ανακοίνωσης: 
X