Πεπερασμένης διάστασης άλγεβρες και το Θεώρημα του Gabriel.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Τηλ. 998440, Fax 998367
ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
Πέμπτη 21 Μαϊου 2015
12:15-1:00 Ευστράτιος Στράτογλου
Τίτλος: Πεπερασμένης διάστασης άλγεβρες και το Θεώρημα του Gabriel.
Η ομιλία θα δοθεί στα πλαίσια της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Στράτογλου, φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, στην Ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών. Η τριμελής επιτροπή για τη διπλωματική εργασία του κ. Στράτογλου αποτελείται από τους κ. Κ. Δασκαλογιάννη, κ. Θ.Θεοχάρη-Αποστολίδη (επιβλέπουσα) και κ. Χ. Χαραλάμπους.
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας (apapist@math.auth.gr) 9-7955
Χ. Χαραλάμπους (hara@math.auth.gr) 9-7937

21 Μάιος 2015
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών, 3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
X