ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Γ. ΒΡΑΚΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογης- πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X