ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Χ. ΒΡΑΚΑ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών με διαγωνισμό σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα κληροδοτήματος Χ. Βράκα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/6/2014 αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων οτυ Α.Π.Θ. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X