ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογής-μιας (1) υποτροφίας σε Πτυχιούχο των Σχολών του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X