ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη τριάντα (30) υποτροφιών σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X