ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Ανακοινώνεται προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών εξωτερικού σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή). Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X