Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

NILPΟTENT ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ LIE ΑΛΓΕΒΡΕΣ

ΠΑΠΙΣΤΑΣ

24-6, 3μμ, Δ11

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΩΝ LIE

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

29 ή 30-6

ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΥΛΑΚΗΣ

24-6

ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΠΠΟΣ

18-6, 11πμ

ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ

4-6

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ

17-6, 4μμ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ

10-6 4μμ
Προφορική), 18 ή 25-6, 4μμ (Γραπτή)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

6-7, 4μμ. Μ2

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ

23-6, 4μμ, Μ2

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ

24-6

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ

ΔΡΑΖΙΩΤΗΣ

5-6

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΟΥΣΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΙΤΑ

2-7

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι: ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΠΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ: ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΕΦΕΡΛΗΣ

 

Συνημμένα: 
Τύπος Ανακοίνωσης: 
X