Πρόγραμμα GLOBAL 30-Σπουδές στην Ιαπωνία (με υποτροφίες)

Το πρόγραμμα "GLOBAL 30" του Ιαπωνικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας (MEXT) αφορά αγγλόφωνα προγράμματα όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) 13 ιαπωνικών Πανεπιστημίων.

Στην ιστοσελίδα http://www.uni.international.mext.go.jp/ υπάρχει βάση αναζήτησης προγραμμάτων σπουδών ανά κύκλο, επιστημονικό πεδίο και πανεπιστήμιο.

Σας επισημαίνουμε ότι στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει μενού Υποτροφίες (Scholarships) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν υποτροφίες για την υποστήριξη των σπουδών τους είτε από τα ίδια τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια είτε από την Ιαπωνική κυβέρνηση, ιδιωτικά ιδρύματα κ.λπ. http://www.uni.international.mext.go.jp/scholarship/

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X