Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου ακαδ. έτους 2013-2014

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου (ΠΜΣ-ΕτΔ) θα λειτουργήσει για το ακαδ. έτος 2013-14

Σημαντικές ημερομηνίες για το ακαδ. έτος 2013-14 είναι οι επόμενες:
• Υποβολή αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών από 17-12-2013 έως και 10-1-2014 (13:00 μεσημέρι)
• Ανακοίνωση υποψηφίων προς συνέντευξη 10-1-2014 μεσημέρι
• Συνεντεύξεις 10-1-2014 από 17:00 έως 19:00
• Πρόταση της Επιτροπής Επιλογής για τους εισαγμένους 13-1-2014 πρωί.
• Η Πρόταση της Επιτροπής Επιλογής θα εγκριθεί από την ΓΣΕΣ το συντομότερο δυνατό. Για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλέφωνα 2310997897 (κ. Μπράτσας Χ.) και 2310998096 (γραμματεία κ. Μ. Τσιτσιλιάνου)

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο γραφείο 41 του 3ου ορόφου της Σχολής Θετικών Επιστημών (Τμήμα Μαθηματικών) από 11:00-13:00 τις ημέρες
20, 23, 27, 30 Δεκεμβρίου 2013 και
7, 8, 9, 10 Ιανουαρίου 2014
ή αποστέλλονται σε μορφή pdf στη διεύθυνση cbratsas@math.auth.gr (με την ένδειξη «για το ΠΜΣ-ΕτΔ» και με την υποχρέωση κατάθεσης των πρωτοτύπων εγγράφων το συντομότερο δυνατό στη γραμματεία)

Περισσότερα
Επισυναπτόμενα η Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2013-2014 μαζί με την αίτηση.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X