Πρόσκληση Συνεδρίασης Σ.Ε. 19:

26-6-2013
Αριθμ. Συνεδρίασης Σ.Ε. 19:

Προς τους κ.κ.

Χ. Μ. Α. Χαραλάμπους
Δ. Μπετσάκο
Στ. Σταματάκη
Π. Μωυσιάδη
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα
Δ. Πουλάκη
Μ. Γουσίδου-Κουτίτα

Κύριοι Συνάδελφοι,

Καλείστε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ του Τμήματος, την Τρίτη 2-6-13 και ώρα 12.00 μ.μ στην αίθουσα του Δ.Σ. (Μ3) με θέματα:

1. Ανακοινώσεις
2. Οικονομικά ΠΜΣ.
3. Ορισμός τριμελών εξεταστικών επιτροπών για διπλωματικές εργασίες.
4. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του κ. Σωκράτη Σταυρόπουλου (επιβλέπουσα κ. Χαρά Χαραλάμπους).
5. Αιτήσεις- Προτάσεις.

Με τιμή
Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ

Χ. Χαραλάμπους Καθηγήτρια

X