Σειρές Hilbert για πεπερασμένα παραγόμενα Modules

ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

Πέμπτη 28 Μαϊου 2015
12:15-1:00 Αντωνία Αντωνίου
Τίτλος: Σειρές Hilbert για πεπερασμένα παραγόμενα Modules.
Η ομιλία θα δοθεί στα πλαίσια της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας της κ. Αντωνίου, φοιτήτρια του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, στην Ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών. Η τριμελής επιτροπή
για τη διπλωματική εργασία της κ. Αντωνίου αποτελείται από τους κ. Θ. Θεοχάρη-Αποστολίδη, κ. Α. Πάπιστα και κ. Χ. Χαραλάμπους, (επιβλέπουσα).
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας (apapist@math.auth.gr) 9-7955
Χ. Χαραλάμπους (hara@math.auth.gr) 9-7937

 

28 Μάιος 2015
X