Σεμινάριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Ακαδημαικό έτος 2011-2012
Τηλ. 997926, 997934, Fax 998367
Σεμινάριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

X