ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ.Ε. 14/11-3-13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σ.Ε. 14/11-3-13

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα., Δ. Μπετσάκος, Π. Μωυσιάδης, Δ. Πουλάκης, Στ. Σταματάκης, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα.

1. Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την εκπόνηση της Δ.Δ. της υποψήφιας διδάκτορος κ. Αναστασίας Γρηγοριάδου.
2. Έγκριση θέματος Δ.Δ. της υποψήφιας διδάκτορος κ. Αικατερίνης Καρέτσου.
3. Ορισμός τριμελών εξεταστικών επιτροπών για διπλωματικές εργασίες για τους Α. Δασόπουλο, Σ. Μπουλοκώστα, Ε. Τσαουσίδου, Ν. Τογανίδη.
4. Αρνητική εισήγηση σε αιτήματα για παράταση του χρόνου σπουδών των κ. Α. Γ, Μ.Σ. Αρνητική εισήγηση σε αίτημα αναστολής σπουδών από τον κ. Μ.Κ. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αφού το ΦΕΚ δεν δίνει τέτοια δυνατότητα.
5. Έγκριση της τακτικής ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Τμήματος με τη προσθήκη των α) Κανονισμού Λειτουργίας του ΜΠΣ β) ανάρτηση σταδίων εκπόνησης και προϋποθέσεις απόκτησης της Μ.Δ.Ε. γ) σύνδεσμο για ηλεκτρονική πρόσβαση σε Δ.Ε. δ) δημοσιοποίηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και συνοπτικών πρακτικών.
6. Έγκριση της δημιουργίας νέας διεύθυνσης ηλ/κού ταχυδρομείου για το ΠΜΣ ως info_grad@math.auth.gr.
7. Έγκριση της έναρξης συλλογής στοιχείων απασχόλησης των διδακτόρων του Τμήματος, σε συνεργασία με Γραφείο Διασύνδεσης.
8. Έγκριση της δημιουργίας αρχείου για την αντιστοιχία φοιτητών και (έστω και ανεπίσημα) επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ για τους φοιτητές στο δεύτερο και τρίτο έτος.
9. Εισήγηση στη ΓΣ ώστε η έναρξη μαθημάτων για το ΠΜΣ να συμπίπτει χρονικά με αυτήν του προπτυχιακού ΠΣ.
10. Εισήγηση στη ΓΣ ώστε να καθιερωθεί εκδήλωση υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών (κατά την εγγραφή) καθώς και τελετή αποφοίτησης (στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους) όπου θα διανέμεται αναμνηστικός τίτλος φοίτησης.
11. Ενημέρωση των φοιτητών στο τρίτο έτος σπουδών τους για την αυστηρή τήρηση του ανωτάτου χρονικού ορίου.
12. Συζήτηση της ιδέας του του μέντορα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν ορίσει ακόμα επιβλέποντα καθηγητή, με προσωρινό μέντορα την(τον) Διευθύντρια(τή) του ΠΜΣ

Ημερομηνία Πραγματοποίησης: 
Δευτέρα, 11 Μάρτιος, 2013 - 11
X