ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ.Ε.01/9-9-13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σ.Ε. 1/9-9-2013

Παρόντες: Χ. Χαραλάμπους, Π. Μωυσιάδη, , Δ. Μπετσάκο, Στ. Σταματάκη, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα.

Εκκρεμεί η Υ.Α. για επικουρική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων. Το 2012-2013 αποφοίτητησαν 47 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και 4 Διδάκτορες. Για την ανανέωση του υπάρχοντος ΠΜΣ, οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί έως την άνοιξη του 2014.

Σχετικά με τον καταμερισμό του υπολοίπου του ΠΜΣ ακούστηκαν δύο διαφορετικές απόψεις: 1) να μη γίνει σε αυτή τη φάση καταμερισμός αφού η ειδίκευση των ΘΜ υποστηρίζεται από τρεις τομείς με περισσότερα έξοδα και ανάγκες από τις άλλες ειδικεύσεις και 2) να μη γίνει ισοκατανομή γιατί αυτό ακυρώνει τη προσπάθεια που έκανε η όποια ειδίκευση για οικονομία στη διαχείριση των χρημάτων που τις αντιστοιχούν. Στη πρόταση του κ. Μωυσιάδη, για τα ποσά που προτείνονται στον καταμερισμό συνεκτιμούνται οι ανάγκες των ειδικεύσεων για τη συνέχιση της λειτρουργίας τους.

Οι διδάσκοντες κάθε ειδίκευσης ζητούνται να αναφέρουν τις ανάγκες για επικουρική διδασκαλία. Συζητήθηκε η συμμετοχή στο έξοδο αγοράς της άδειας πρόσβασης στο MATHSCINET είτε με 1) 500 € ανά ειδίκευση είτε με 2) 1000€ ανά ειδίκευση.

Διεξήχθη συζήτηση για τα αποτελέσματα της Α΄φάσης επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για τo συντονισμό της ημερίδας των αποφοίτων του ΠΜΣ συγκροτείται τριμελής επιτροπή από τους Χ. Χαραλάμπους, Π. Μωυσιάδη, Μ. Γουσίδου.

Συγκροτείται επιτροπή από τους κ. Δ. Μπετσάκο και κ. Χ. Χαραλάμπους για την ανανέωση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ.

Εγκρίνονται οι διαλέξεις των κ. Ε. Κωνσταντίνου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) για την ειδίκευση της ΘΠ&ΘΣΕ, και κ. Χ. Τατάκη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), για την ειδίκευση των ΘΜ.

Για το αίτημα του κ. Ν. Π για παράταση φοίτησης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ ο ανώτατος χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 3 έτη.

Η ΣΕ ενέκρινε τις αιτήσεις των κ. Παπαδημητρίου και Στεφανίδη για διαγραφή από το μητρώο των ενεργών φοιτητών.

Η Σ.Ε. συμφώνησε οι συνεδριάσεις να γίνονται Τετάρτη.

Η Σ.Ε. συμφώνησε να επικαιροποιηθεί ο οδηγός συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ.Σ.Ε.Σ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πρόσκληση: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Σ.Ε.1/9-9-13
Ημερομηνία Πραγματοποίησης: 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος, 2013 - 10

Σχόλια

1

X