ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ.Ε.15/22-3-13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σ.Ε.15/22-3-13

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα., Δ. Μπετσάκος, Π. Μωυσιάδης, Δ. Πουλάκης, Στ. Σταματάκης, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα.

1. Ορισμός τριμελών εξεταστικών επιτροπών για διπλωματικές εργασίες των Ε. Παπαγεωργίου, Δ. Παπαθανασίου, Α. Τσιαούση, Ε. Μπίκου, Ι. Παπαδημητρούλια, Θ. Κόρδα.
2. Η Σ.Ε. αναθέτει στη Διευθύντρια του ΠΜΣ να στείλει ενημερωτική επιστολή στους διδάσκοντες του ΠΜΣ και να αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος όπου θα γίνεται σαφές το χρονοδιάγραμμα φοίτησης και ο ορισμός του επιβλέποντα της Δ.Ε. Οι ορισμoί των επιβλεπόντων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του τρίτου 6μήνου φοίτησης. Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 προτείνεται ο ορισμός να έχει γίνει ως τον Νοέμβριο του 2013.
3. Η Σ.Ε. αποφασίζει τη διαγραφή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που έχουν υπερβεί το χρονικό όριο φοίτησης με τα ακόλουθα ΑΕΜ 299, 301, 307, 320, 325, 332.
4. Σχετικά με την αίτηση για παράταση της διάρκειας εκπόνησης της Δ.Δ. της υποψήφιας διδάκτορος κ. Σ Καραθανάση η Σ.Ε. ζητά από τον επιβλέποντα καθηγητή, κ. Ν. Καραμπετάκη να καταθέσει στη ΓΣΕΣ αιτιολογημένη εισήγηση.

Ημερομηνία Πραγματοποίησης: 
Παρασκευή, 22 Μάρτιος, 2013 - 10
X