ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ.Ε.18/17-5-2013

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Δ. Πουλάκη, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα, Π. Μωυσιάδη, Στ. Σταματάκης, κ. Δ. Μπετσάκο, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα.
Η Διευθύντρια ενημερώνει ότι έχει σταλεί ηλεκτρονικά ενημερωτική επιστολή στους φοιτητές, που εγγράφησαν στο ΠΜΣ το 2010 σχετική με τις σπουδές τους.
Στα πλαίσια της Ενημέρωσης για τα Οικονομικά, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την επιστολή που έλαβε από την Οικονομική Υπηρεσία με ημερομηνία 23.04.2013, το κατανεμηθέν ποσό του ΠΜΣ είναι με απομείωση, στις 42,815.23 Ευρώ. Η Διευθύντρια του ΠΜΣ επιφυλάσσεται να φέρει τον απολογισμό σε επόμενη συνεδρίαση αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, εσόδων και εξόδων. Οι κ. Π. Μωυσιάδη και την κ. Φ. Κολυβά- Μαχαίρα, προτείνουν η απομείωση να γίνει αναλογικά στις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.
Τίθεται σε συζήτηση η προκήρυξη για τη Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ για το ακαδημ.έτος 2013-14 και εγκρίνεται από τα μέλη της Σ.Ε. με την τελική της μορφή. Εγκρίνονται η ΕΕΜΦ για τις τρεις ειδικεύσεις: Κ. Δασκαλογιάννης, Στ. Σταματάκης, Χ. Χαραλάμπους, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Γ.Τσακλίδης, Ν. Φαρμάκης, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα, Ν. Καραμπετάκης, Γ. Ραχώνης.

Η Διευθύντρια ζητεί από τους συντονιστές των ειδικεύσεων να συντονίσουν τα μαθήματα που θα προσφέρει το ΠΜΣ το ακαδημαικό έτος 2013-2014.

Εγκρίνεται η αίτηση του καθηγητή κ. Γ. Τσακλίδη για την πραγματοποίηση διάλεξης από τον δρ. Γ. Βασιλειάδη με τίτλο «Εφαρμογές των μαρκοβιανών συστημάτων διακριτού χρόνου στην ανάλυση συστημάτων αναμονής».

Ημερομηνία Πραγματοποίησης: 
Παρασκευή, 17 Μάιος, 2013 - 11
X