Σχολικές Αναγκαιότητες και Πανεπιστημιακές Δυνατότητες

Βίντεο με την ζωντανή εισήγηση για την "Απόδειξη στο Γυμνάσιο και την Επιστημολογία των Μαθηματικών", από την Ημερίδα για τη Διδακτική των Μαθηματικών που πραγματοποιήθηκε στις 19-5-2014 στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ, με θέμα "Σχολικές Αναγκαιότητες και Πανεπιστημιακές Δυνατότητες". http://youtu.be/ukZkVqSuZ9I ή http://greek-culture.blogspot.gr/ Είναι διάρκειας 35'' (δηλ. χρειάζεται να υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον και υπομονή) και αντιστοιχεί στο βίντεο "H Απόδειξη στα Μαθηματικά του Γυμνασίου και η Επιστημολογική Μόρφωση των Μαθηματικών της Εκπαίδευσης" με την ίδια παρουσίαση σε Power Point, διάρκειας 15'' https://www.youtube.com/watch?v=kksxzPJ_j

19 Μάιος 2014
X