ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν πληροφορίες για τις υποτροφίες Αιγύπτου, για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Al Azhar Al Sharif και ετήσιο πρόγραμμα εκμάθησης αραβικής γλώσσας.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X