ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αρμόδιες αρχές της Ελβετίας θα χορηγήσουν υποτροφίες αριστείας σε Έλληνες πτυχιούχους για την πραγματοποίηση α) διδακτορικής έρευνας/ιατρικής ειδικότητας και μεταδιδακτορικής έρευνας, στα 10 δημόσια Πανεπιστήμια, τα 2 Ομοσπονδιακά Τεχνολογικά Ιδρύματα, στα δημόσια Ερευνητικά Ινστιτούτα και τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ελβετίας και β) μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, στις Ακαδημίες Καλών Τεχνών και τα Ωδεία, του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ελβετίας, το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος που χορηγεί η υποτροφία, καθώς και η διάρκεια, η δυνατότητα ανανέωσης και οι προϋποθέσεις χορήγησης εξαρτώνται από το επιμέρους πρόγραμμα. Συγκεκριμένα: α) οι υποτροφίες έρευνας για υποψήφιους διδάκτορες και υποτροφίες ειδικότητας για νέους ιατρούς έως 35 ετών, χορηγούν μηνιαίο επίδομα 1.920 CHF, για διάστημα έως 12 μηνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, β) οι υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα, σε κατόχους διδακτορικής διατριβής της τελευταίας 5ετίας από την προθεσμία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας χορηγούν μηνιαίο επίδομα 3500 CHF, για διάστημα έως 12 μηνών γ) οι υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας για νέους καλλιτέχνες έως 35 ετών, πτυχιούχους της τελευταίας 3ετίας, χορηγούν μηνιαίο επίδομα 1.920 CHF, για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Η υποτροφία επίσης προβλέπει απαλλαγή από τα δίδακτρα, παρέχει εφάπαξ επίδομα πρώτης εγκατάστασης ύψους 300 CHF, δελτίο μειωμένου εισιτηρίου αστικών μετακινήσεων για 1 χρόνο, και υπηρεσίες συμβουλευτικής, ταξίδια, δείπνα και περιηγήσεις που οργανώνονται για τους υποτρόφους του προγράμματος.

Στην ιστοσελίδα http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02249/index.html?lang=en οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική προκήρυξη για κάθε υποτροφία χωριστά, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες, διευκρινίσεις, καθώς και υποβολή της αίτησης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα στο email: ath.vertretung@eda.admin.ch και στο τηλέφωνο 210 72 30 364

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X