ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΤΣΩΠΡΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη διαγωνισμού για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X