Γραμμική Άλγεβρα

Περιγραφή

Διανυσματικοί χώροι. Διανυσματικοί χώροι πεπερασμένης διάστασης. Γραμμικές απεικονίσεις στην πεπερασμένη διάσταση. Πίνακες. Ορίζουσες. Σχέση γραμμικής συνάρτησης και πίνακα.

Ερευνητικά Πεδία

Συγγράματα: 
Γραμμική Άλγεβρα Ι του Ε. Ψωμόπουλου.
Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα του Σ. Μποζαπαλίδη.
Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα των Θ. Θεοχάρη, Χ. Χαραλάμπους, Χ. Βαβατσούλα.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
4
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
8.0
Ώρες: 
5ώρες
Κωδικός: 
0108
Τύπος Μαθήματος: 
X